Thành phố Hồ Chí Minh có dáng dấp của một siêu đô thị

Nhằm mục tiêu xây dựng thành phố HCM sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của khu vực Đông Nam Á, Hiệp hội Bất động sản thành phố HCM nhất trí với đề xuất cần có cơ chế đặc thù cho thành phố.

Trong báo cáo tình hình thị trường BĐS 10 tháng đầu năm và dự báo thị trường trong những tháng cuối năm và năm 2018, HoREA cho biết TP.HCM đang có dáng dấp của một siêu đô thị với dân số khoảng 13 triệu người, trong đó, có khoảng 3 triệu người nhập cư.

TPHCM là địa phương thu hút nguồn vốn FDI cao nhất cả nước, khối lượng công việc hành chính cũng lớn nhất nước. TP cũng đã đóng góp đến 1/3 GDP, 1/3 giá trị sản lượng công nghiệp, 1/3 tổng thu ngân sách. Như, chỉ trong 10 tháng đầu năm 2017, toàn thành phố đã cấp 414.073 sổ đỏ, 38.242 giấy phép xây dựng, gấp hàng chục lần so với các tỉnh.

Do vậy, Hiệp hội BĐS thành phố HCM nhất trí với đề xuất cần có cơ chế đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục tiêu xây dựng thành phố sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của khu vực Đông Nam Á, xây dựng đô thị thông minh, có chất lượng sống tốt, với hai nội dung chính.

Thứ nhất, đề nghị nghiên cứu áp dụng mô hình chính quyền đô thị để phù hợp với tình hình đặc thù của thành phố.

Thứ hai, đề nghị Trung ương phân cấp, ủy quyền cho thành phố giải quyết một số vấn đề lớn như sau: Được chủ động trong sắp xếp bộ máy hành chính, vị trí cán bộ nhân viên hành chính, khoán biên chế, khoán quỹ lương, chính sách tiền lương để thu hút nhân tài.

Ngoài ra TPHCM sẽ được quyết định lựa chọn chủ đầu tư các dự án có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên, hoặc dự án có từ 2.500 căn nhà trở lên, hoặc dự án đầu tư dưới 10.000 tỷ đồng (Hiện thuộc thẩm quyền của Chính phủ).

dai lo vo van kiet

Cầu Nguyễn Văn Cừ

Thành phố cũng được quyết định lựa chọn nhà thầu các dự án có sử dụng đất theo điều 26 Luật Đấu thầu (Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố phải trình Chính phủ xin cơ chế chỉ định nhà thầu từng dự án trong trường hợp đặc biệt, ví dụ: Việc xin cơ chế chỉ định thầu khi thực hiện xây dựng lại chung cư cũ bị hư hỏng nặng, nguy hiểm trong thời gian vừa qua).

Bên cạnh đó, được tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật các công trình nhà cao tầng (Hiện nay, theo Nghị định 42/2017/NĐ-CP thì các tòa nhà từ 25 tầng, hoặc có chiều cao trên 74 m thì đều phải được Cục Quản lý các hoạt động xây dựng Bộ Xây dựng thẩm định.

Được phân cấp cho thành phố (Sở Cảnh sát PCCC) phê duyệt các công trình PCCC nhà cao tầng, (Bộ Tư lệnh thành phố) phê duyệt cao độ tĩnh không nhà cao tầng (Hiện nay, do Cục Cảnh sát PCCC Bộ Công an, Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng phê duyệt).

Được phân công cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện được cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Hiện nay, theo quy định của Luật Đất đai, Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì thẩm quyền này thuộc Sở Tài nguyên Môi trường và có thể được ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai thành phố).