DRAGON 2 | Căn Hộ A-01

DRAGON 2 | Căn Hộ A-02

DRAGON 2 | Căn Hộ A-03

DRAGON 2 | Căn Hộ A-04

DRAGON 2 | Căn Hộ A-05

DRAGON 2 | Căn Hộ A-06

DRAGON 2 | Căn Hộ A-07

DRAGON 2 | Căn Hộ A-08

DRAGON 2 | Căn Hộ A-09

DRAGON 2 | Căn Hộ A-10

DRAGON 2 | Căn Hộ B-01

DRAGON 2 | Căn Hộ B-02

DRAGON 2 | Căn Hộ B-03

DRAGON 2 | Căn Hộ B-04

DRAGON 2 | Căn Hộ  B-05

DRAGON 2 | Căn Hộ B-06

DRAGON 2 | Căn Hộ B-07

DRAGON 2 | Căn Hộ B-08

DRAGON 2 | Căn Hộ B-09

DRAGON 2 | Căn Hộ B-10

DRAGON 2 | Căn Hộ C-01

DRAGON 2 | Căn Hộ C-02

DRAGON 2 |  Căn Hộ C-03

DRAGON 2 | Căn Hộ C-04

DRAGON 2 |  Căn Hộ C-05

DRAGON 2 | Căn Hộ C-06

DRAGON 2 | Căn Hộ C-07

DRAGON 2 | Căn Hộ C-08

can ho C08 Block B

DRAGON 2 | Căn Hộ C-09

DRAGON 2 | Căn Hộ C-10

Thông Số Ước Lượng

3 KHU CĂN HỘ PHOENIX 1, PHOENIX 2, DRAGON 2 ĐÃ CHÁY HÀNG
CƠ HỘI CUỐI CÙNG SỞ HỮU TOPAZ ELITE

SẮP RA MẮT
KHU CĂN HỘ DRAGON 1 – VỊ TRÍ KIM CƯƠNG

 
Tầm nhìn cực đẹp, 100% không bị che chắn
Đặc quyền dành cho khách hàng Dragon - Topaz Elite
Cơ hội trúng xe ô tô Camry 2.0 và chuyến du lịch Hawaii 5 ngày 4 đêm dành cho 2 người -

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ CHỌN CĂN ĐẸP NHẤT

Website: https://www.topazelite.com.vn
Đăng Ký
Topaz Elite Dragon