DRAGON 2 | Căn Hộ A-01

DRAGON 2 | Căn Hộ A-02

DRAGON 2 | Căn Hộ A-03

DRAGON 2 | Căn Hộ A-04

DRAGON 2 | Căn Hộ A-05

DRAGON 2 | Căn Hộ A-06

DRAGON 2 | Căn Hộ A-07

DRAGON 2 | Căn Hộ A-08

DRAGON 2 | Căn Hộ A-09

DRAGON 2 | Căn Hộ A-10

DRAGON 2 | Căn Hộ B-01

DRAGON 2 | Căn Hộ B-02

DRAGON 2 | Căn Hộ B-03

DRAGON 2 | Căn Hộ B-04

DRAGON 2 | Căn Hộ  B-05

DRAGON 2 | Căn Hộ B-06

DRAGON 2 | Căn Hộ B-07

DRAGON 2 | Căn Hộ B-08

DRAGON 2 | Căn Hộ B-09

DRAGON 2 | Căn Hộ B-10

DRAGON 2 | Căn Hộ C-01

DRAGON 2 | Căn Hộ C-02

DRAGON 2 |  Căn Hộ C-03

DRAGON 2 | Căn Hộ C-04

DRAGON 2 |  Căn Hộ C-05

DRAGON 2 | Căn Hộ C-06

DRAGON 2 | Căn Hộ C-07

DRAGON 2 | Căn Hộ C-08

DRAGON 2 | Căn Hộ C-09

DRAGON 2 | Căn Hộ C-10

Thông Số Ước Lượng

CỰC HOT ! RA MẮT KHU CĂN HỘ DRAGON 2
TRÁI TIM  DỰ ÁN TOPAZ ELITE
Ngay trong lòng TTTM rộng 60.000m2, giá chỉ từ 23 triệu/m2
Nhận cơ hội du lịch “Thiên đường nhiệt đới” -  Hawaii 5N4Đ cho 2 người khi đặt chỗ.
ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ CHỌN CĂN ĐẸP NHẤT

Website: https://www.topazelite.com.vn
Đăng Ký
Topaz Elite