Mặt Bằng Căn Hộ Khu Căn Hộ Dragon 1

DRAGON 1 | Căn Hộ 3PN | Diện Tích: 85.03m2

Topaz Elite Dragon 1 A-01,B-01

DRAGON 1 | Căn Hộ 3PN | Diện Tích: 85.62m2

Topaz Elite Dragon 1

DRAGON 2 | Căn Hộ 3PN | Diện Tích: 92.03m2

Topaz Elite Dragon 1

DRAGON 1 | Căn Hộ 2PN | Diện Tích: 60.02m2 – 60.32m2

Topaz ELite Dragon 1

DRAGON 1 | Căn Hộ 2PN | Diện Tích: 77.64m2

Topaz ELite Dragon 1

DRAGON 1 | Căn Hộ 2PN | Diện Tích: 78.83m2 – 79.25m2

Topaz ELite Dragon 1

Diện tích từng phòng (ước tính) là diện tích lọt lòng (thông thủy). Diện tích sẽ có chênh lệch giữa các căn cùng kiểu nhưng khác vị trí.

trung tam thuong mai elite mall