Mặt Bằng Căn Hộ Khu Căn Hộ Dragon 1

DRAGON 1 | Căn Hộ 3PN | Diện Tích: 85.03m2

Topaz Elite Dragon 1 A-01,B-01

DRAGON 1 | Căn Hộ 3PN | Diện Tích: 85.62m2

Topaz Elite Dragon 1

DRAGON 2 | Căn Hộ 3PN | Diện Tích: 92.03m2

Topaz Elite Dragon 1

DRAGON 1 | Căn Hộ 2PN | Diện Tích: 60.02m2 – 60.32m2

Topaz ELite Dragon 1

DRAGON 1 | Căn Hộ 2PN | Diện Tích: 77.64m2

Topaz ELite Dragon 1

DRAGON 1 | Căn Hộ 2PN | Diện Tích: 78.83m2 – 79.25m2

Topaz ELite Dragon 1

Diện tích từng phòng (ước tính) là diện tích lọt lòng (thông thủy). Diện tích sẽ có chênh lệch giữa các căn cùng kiểu nhưng khác vị trí.