Cao Lỗ, Quận 8, TP.HCM
+(84)0939990388

Khởi công dự án kênh Tàu Hủ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ

Ông Trần Vĩnh Tuyến Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng các sở ban ngành đã đến kiểm tra tình hình lấn chiếm hệ thống thoát nước trên địa bàn quận 4.

Theo UBND quận 4 thì hiện tại trên địa bàn quận 4 có đến 622 tuyến hẻm và cho đến nay đã nâng cấp được 80% với chiều cao trung bình từ 1,8m đến 2m so với mực nước triều. Dự kiến đến cuối năm 2017 việc nâng cấp các tuyến hẻm tương ứng với độ cao trên sẽ được hoàn tất. Khi hai cống ngăn triều tại cầu Tân Thuận và cầu Mống hoàn thành cơ bản sẽ giải quyết được tình trạng ngập trên địa bàn quận. Trên tuyến đường Tôn Thất Thuyết, hiện có 16 cửa xả cống thoát nước ra kênh Tẻ do nhà dân xây dựng dọc kênh nên gặp khó khăn trong công tác duy tu, nạo vét. Vì vậy, quận 4 kiến nghị UBND TP sớm triển khai thực hiện dự án cải thiện môi trường nước kênh Tẻ -Tàu Hũ – Bến Nghé và ghi vốn cho quận thực hiện việc giải tỏa nhà dân dọc tuyến kênh.

kenh doi

Kênh đôi nối dài với các tỉnh miền Tây

Kinh phí cần để giải tỏa tuyến kênh Tẻ ở quận 4 cần khoảng 1.300 tỷ đồng, trong đó 496 hộ dân và 17 tổ chức, công ty, xí nghiệp. Dự án này được chia làm 3 giai đoạnb trong đó giai đoạn 1 là nạo vét kênh, giai đoạn 2 giải tỏa nhà trên kênh, giải tỏa nhà trên kênh, xây dựng tuyến kè và làm tuyến cống thu gom nước thải…Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TPHCM đang nghiên cứu dự án tiền khả thi, với tổng mức đầu tư dự kiến của giai đoạn 3 khoảng 15.200 tỷ đồng, phần xây lắp 8.700 tỷ, đền bù giải tỏa 6.500 tỷ đồng.

Sau khi khảo sát, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến nhấn mạnh, dự án cải thiện môi trường nước TPHCM lưu vực kênh Tàu Hũ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ không chỉ thoát nước cho các quận có tuyến kênh đi qua mà còn phục vụ việc tiêu thoát nước cho toàn thành phố. Do dự án đi qua nhiều quận, huyện, Phó Chủ tịch yêu cầu, Sở Tài chính làm đầu mối tổng hợp lấy ý kiến các quận huyện đề xuất UBND TP triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định, làm sao trong năm 2017 phải khởi công dự án. Riêng về nguồn vốn thực hiện dự án, giao Sở Tài chính tham mưu UBND TP xem xét thực hiện. UBND quận 4 thống kê và nắm bắt tính pháp lý nhà dân dọc tuyến kênh Tẻ để tính toán bồi thường giải tỏa; đồng thời từ nay đến khi dự án triển khai không được cấp phép xây dựng cho bất kỳ công trình nào.

Similar Posts:

Khởi công dự án kênh Tàu Hủ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ
2.8 (56%) 5 votes
trung tam thuong mai elite mall