Cập nhật tiến độ xây dựng Phoenix 1 và Phoenix 2 14/06/2018

Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng tiến độ xây dựng của 2 khu căn hộ Phoenix 1 và Phoenix 2 được cập nhật ngày 14/06/2018. 

Hiện

+ Khu căn hộ Phoenix 1 A đang thi công sàn 12

+ Khu căn hộ Phoenix 1 B đang dựng cột vách thi công sàn 15


Khu căn hộ Phoenix 1 A và Phoenix 1 B

+Khu căn hộ Phoenix 2 đang dựng cột vách để thi công sàn 04

Khu căn hộ Phoenix 2
Tiến độ xây dựng tại dự án đang được đảm bảo tốt, quý khách hàng có thể tham khảo tại
Website: http://www.vanthailand.com.vn/
Hoặc liên hệ SĐT: 028 5405 2589 để được cung cấp thêm thông tin.