Cập nhật tiến độ Topaz Elite ngày 4/8/2018

Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng cập nhật tiến độ dự án Topaz Elite ngày 4 tháng 8 năm 2018.

Khu căn hộ Phoenix 1 hoàn thành sàn 16 đang thi công sàn 17

Khu căn hộ Phoenix 1

Khu căn hộ Phoenix 2 đang thi công sàn 6

Khu căn hộ Phoenix 2

Khu căn hộ Dragon 2 Block A, hoàn thành sàn tầng 2 đang dựng cột vách thi công sàn tầng 3

Dragon 2 Block A

Khu căn hộ Dragon 2 Block B, đang thi công sàn tầng 1

Khu căn hộ Dragon 2 Block B

Khu căn hộ Dragon 2 Block C, hoàn thành sàn tầng 1, đang thi công sàn tầng 2

Khu căn hộ Dragon 2 Block C

Khu căn hộ Dragon 1 A – B chuẩn bị thi công sàn tầng 1.

Dragon 1 Block A và B

Mọi thông tin về dự án quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CSKH: 028 5405 2589 hoặc 028 3938 1896