Cập nhật tiến độ Topaz Elite 09/09/2018

Vạn Thái Land gửi đến quý khách hàng tiến độ xây dựng của dự án Topaz Elite được cập nhật vào ngày 09/09/2018. Theo đó, tiến độ xây dựng đang được đảm bảo rất tốt.

Khu căn hộ Phoenix 1 A và B đang thi công sàn 19

Khu căn hộ P1

Khu căn hộ Phoenix 2 đang thi công sàn 8

Khu căn hộ P2

Khu căn hộ Dragon 1 A – B đang dựng cột vách thi công sàn 2

Khu căn hộ D1A-B

Khu căn hộ Dragon 2A đang thi công sàn 3

Khu căn hộ D2A

Khu căn hộ Dragon 2B đang thi công sàn 2

Khu căn hộ D2B

Khu căn hộ Dragon 2C đang thi công sàn 3

Khu căn hộ D2C

Mọi thông tin dự án quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Bộ phận CSKH: 028 3938 1896