Cập nhật tiến độ dự án Topaz Elite ngày 31/10/2018

Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng tiến độ xây dựng dự án Topaz Elite được cập nhật ngày 31/10/2018 theo đó:

Khu căn hộ Phoenix 1 đã thi công xong sàn 23


Khu căn hộ Phoenix 2 đã hoàn thành xong sàn 10

Khu căn hộ Dragon 1A đang thi công sàn 3

Khu căn hộ Dragon 1B đã thi công xong sàn 3 chuẩn bị thi công sàn 4

Khu căn hộ Dragon 2A đã thi công xong sàn 05


Khu căn hộ Dragon 2B đã hoàn thành xong sàn 03


Khu căn hộ Dragon 2C đang tiếp tục hoàn thành sàn tầng 4.

Mọi vấn đề xin vui lòng liên hệ bộ phận CSKH

Điện thoại: 028 39 38 2998