Cập nhật tiến độ dự án Topaz Elite ngày 20/09/2018

Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng cập nhật tiến độ mới nhất dự án Topaz Elite ngày 20/09/2018.

Theo đó:

P1A-B hoàn thành sàn 20 đang dựng cột vách thi công sàn 21

P2 đang dựng cột vách thi công sàn 01

D1A-B đang thi công sàn 02 chuẩn bị thi công sàn 03

D2A đang thi công sàn 04

D2B đã hoàn thành sàn 02 đang dựng cột vách thi công sàn 03

D2C đang thi công sàn 3