CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TOPAZ ELITE NGÀY 07.01.2020

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TOPAZ ELITE NGÀY 07.01.2020

Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng tiến độ dự án Topaz Elite được cập nhật ngày 07/01/2020. Theo đó tiến độ hiện tại đang được xây dựng ổn định.

Phoenix 2. Đang dựng cột vách thi công sàn 26

Dragon 1A. Đang dựng cột vách thi công sàn 08

Dragon 1B. Đang dựng cột vách thi công sàn 16

Dragon 2C. Đang dựng cột vách thi công sàn 19

Dragon 2B. Đang dựng cột vách thi công sàn 20

Dragon 2A. Đang dựng cột vách thi công sàn 21

Mọi thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ CSKH: 028 3938 2998