CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TOPAZ ELITE NGÀY 03/05/2019

Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng tiến độ xây dựng dự án Topaz Elite được cập nhật vào ngày 03/05/2019:

Theo đó:

Phoenix 1 đã cất nóc, đang vào giai đoạn hoàn thiện căn hộ

Phoenix 2 đang dựng cột vách thi công sàn 17

Dragon 1A-B. Đang dựng cột cách thi công sàn 07

Dragon 2A, đang thi công sàn 07

Dragon 2B, đang thi công sàn 07

Dragon 2C, đang thi công sàn 07